OTTELUT

27.7. 19:45B-sarjan karsintapeli 1 (A6-C6)
27.7. 21:00B-sarjan karsintapeli 2 (B1-C5)
28.7. 18:40
Kisla - RW
B-sarjan karsintapeli 3 (B3-C3)
28.7. 19:50B-sarjan karsintapeli 4 (B5-C1)
28.7. 21:00B-sarjan karsintapeli 5 (B6-B7)
29.7. 18:40B-sarjan karsintapeli 6 (B4-C2)
29.7. 19:50B-sarjan karsintapeli 7 (B2-C4)
29.7. 21:00B-sarjan karsintapeli 8 (A5-C7)
30.7. 19:50A-sarjan välierä I (1-4)
30.7. 21:00A-sarjan välierä II (2-3)
3.8. 19:45Bylempi 1 (voittajat otteluista 1-4)
3.8. 21:00Bylempi 2 (voittajat otteluista 2-3)
4.8. 18:40Bylempi 3 (voittajat otteluista 5-8)
4.8. 19:50Bylempi 4 (voittajat otteluista 6-7)
4.8. 21:00Balempi 1 (hävinneet otteluista 1-4)
5.8. 20:35
ISO - RW
Balempi 2 (hävinneet otteluista 2-3)
5.8. 21:45Balempi 3 (hävinneet otteluista 5-8)
6.8. 20:45Balempi 4 (hävinneet otteluista 6-7)
7.8. 18:00A-sarjan Pronssi
7.8. 19:15A-sarjan FINAALI
10.8. 19:45Balempi VE 1
10.8. 21:00Balempi VE 2
11.8. 18:40Bylempi VE 1
11.8. 19:50Bylempi VE 2
18.8. 19:50Balempi FINAALI
19.8. 19:45Bylempi FINAALI