MATTI SUOMINEN

AikaKenttäOttelu
MATTI SUOMINEN - TIMO RÄISÄNEN 9 - 4
ANTTI TIITOLA - MATTI SUOMINEN 7 - 5
KARI TUUTTI - MATTI SUOMINEN 6 - 8
MATTI SUOMINEN - OLLI MÄKELÄ8 - 3