HANNU ANTTILA

AikaKenttäOttelu
VILLE TUOMINEN - HANNU ANTTILA 8 - 5
HANNU ANTTILA - ILPO SIMULA 1 - 9
HANNU ANTTILA - DAN TOLPPANEN 7 - 6
RAIMO BLOMQVIST - HANNU ANTTILA 9 - 1